Ortaklık Yapısı

Şirketimizin, 16.05.2019 tarihi itibariyle sermaye ve oy dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
ERDAL KILIÇ 4.325.000 8,65 47,3
VEYSİ KAYNAK 1.899.999,94 3,8 20,78
DİĞER 47.775.000,06 87,55 31,92
Toplam 50.000.000 100 100
Denge Holding