Ortaklık Yapısı

Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından henüz takası gerçekleşmemişalım ve satımlar dikkate alınmadan Merkezi Kaydi Sisteme (MKS) kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde, Şirketimizin, 30.06.2017 tarihi itibariyle sermaye ve oy dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Unvanı/Adı Soyadı Grubu Nama / Hamiline Sermaye Payı (TL) Sermaye Payı (%) Oy Sayısı Oy Hakkı (%)
Recep Ali KEYDAL A Nama 1.369.500 12,45 20.542.500 68,08
Recep Ali KEYDAL B Hamiline 4.625.930 42,05 4.625.930 15,33
Denge Yatırım Holding A.Ş B Hamiline 1.320.000 12,00 1.320.000 4,37
Diğer B Hamiline 3.684.570 33,50 3.684.570 12,21
Toplam 11.000.000 100,00 30.173.000 100,00
Denge Holding