Genel Kurul Toplantıları

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki genel kurul çağrısında belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ve diğer dokümanlar aşağıda sunulmaktadır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

2016 Genel Kurul Toplantı Dokümanları

2015 Genel Kurul Toplantı Dokümanları

2014 Genel Kurul Toplantı Dokümanları

2013 Genel Kurul Toplantı Dokümanları


2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Dokümanları


2012 Genel Kurul Toplantı Sonucu


2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Dokümanları
Denge Holding