Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

Tayyar ÖZERDEM

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Ayhan YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hasan KEYDAL

Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür Yardımcısı

Yusuf Can AKAY

Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Murat Akın

Yönetim Kurulu Üyesi

Denge Holding