Privredna Banka d.d. Sarajevo

Denge Holding Bor banka dd. Sarajevo
Privredna banka d.d.Sarajevo (Bor Banka d.d. Sarajevo)

Denge Yatırım Holding’in bölgesel yatırım stratejileri çerçevesinde, finansal hizmetler sektöründe hedeflediği pazarlardan birisi olan Bosna Hersek'te, 2011 yılında iştirak ettiği BOR Banka dd. Sarajevo 1995 yılında Saraybosna'da Bosna Hersek Yatırım ve Kalkınma Bankasıadı altında kurulmuş, 2007 yılında unvan değiştirmiştir.

Saraybosna’da yerleşik Privredna banka d.d.Sarajevo’nun Bor Banka bünyesinde birleşmesi ile birlikte Banka faaliyetlerine “Privredna banka d.d.Sarajevo” unvanı altında devam etme kararı almışve bu husus Saraybosna Yerel Mahkemesi’nin 24 Şubat 2017 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Privredna Banka Sarajevo (PBS), mevduat kabulü dâhil tüm ticari bankacılık lisanslarına sahiptir. 31.12.2016 tarihi itibariyle Privredna Banka Sarajevo’nun çıkarılmış sermayesi 37.041.180 BAM*, toplam aktifleri 350 Milyon 258 Bin BAM, net kredileri 260 Milyon 907 Bin BAM, toplam mevduatı 234 Milyon 676 Bin BAM, toplam özkaynakları 56 Milyon 310 Bin BAM’dir.

Denge Yatırım Holding A.Ş. 2011 yılında iştirak ettiği PBS’in sermayesinin %2,38’ine oy haklarının %3,09’una sahiptir. Şirketimiz Banka’nın Denetim Komitesi’nde 1 üye ile temsil edilmektedir.

Denge Holding, Bosna Hersek (BH) Federasyonu Bankacılık Ajansı Kanunu’nun 4. Maddesi, BH Bankacılık Kanunu’nun 22.maddesi ve BH Bankacılık Ajansı Lisanslama Yönetmeliği’nin 89.maddesi çerçevesinde, (BH) Federasyonu Bankacılık Ajansı'nın almış olduğu 28 Mart 2013 tarih, 04-3-3121-10/12 sayılı kararına istinaden Banka sermayesinin veya oy haklarının %33 oranına kadar nitelikli pay edinimi için gerekli izin ve onaya sahiptir.

Privredna Banka Sarajevo payları, Saraybosna Borsası’na (Sarajevo Stock Exchange-“SASE”) kote edilmiş ve payları“BORBRK3” kodu ile SASE’de işlem görmektedir. Cari dönem içerisinde son işlem 03 Mayıs 2017 tarihinde 113,00 BAM fiyattan gerçekleşmiştir.

*Bosna Hersek para birimi BAM(Bosna Hersek Markı) , Euro’ya (EUR) çapalanmış ve 1 BAM=1.95583EUR olarak sabitlenmiştir. 30.06.2017 tarihinde geçerli TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Dövizler Kur Tablosuna göre 1 BAM (Bosna Hersek Markı)=2.0600 TRY’dir.

Bor Banka resmi web sitesine ulaşmak için www.pbs.ba tıklayınız.
Denge Holding